Morten Goodwin

Morten Goodwin is a professor of artificial intelligence at the University of Agder. He co-founded and is the lead researcher at AI Experts and serves as the deputy head at the Center for Artificial Intelligence Research. He is recognized as one of Norway's foremost experts in artificial intelligence. Goodwin seamlessly juggles roles as a professor, educator, public debater, communicator, author, and CTO. With over 15 years of academic experience, a Ph.D., and more than 200 peer-reviewed papers, he is a dedicated researcher focusing on deep neural networks. In 2023, he received the NORA Award for his outstanding contribution to the AI community, education, and dissemination and was listed by Khrono among the 300 most published researchers in Norway.

Goodwin is involved in numerous extensive research projects spanning fundamental and applied AI research. This includes work in agriculture, aquaculture, cultural production, education, health, industrial optimization, natural language processing, and recommendation engines. He is a passionate communicator, and as an author, debater, and public speaker, he delivers approximately 100 popular science presentations annually. His primary focus is on the potential AI offers and demystifying his field of research.


Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Han er medgründer og ledende forsker hos AI Experts, og nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning. Han er anerkjent som en av Norges fremste eksperter innen kunstig intelligens. Goodwin kombinerer roller som professor, lærer, samfunnsdebattant, formidler, forfatter og CTO. Med mer enn 15 års akademisk erfaring, en doktorgrad og over 200 fagfellevurderte artikler, er han en dedikert forsker som fokuserer på dype nevrale nettverk. I 2023 mottok han NORA-prisen for sitt fremragende bidrag til AI-samfunnet, utdanning og formidling, og ble av Khrono listet blant de 300 mest publiserte forskerne i Norge.

Goodwin er involvert i en rekke omfattende forskningsprosjekter som dekker både grunnleggende og anvendt AI-forskning. Dette inkluderer arbeid innen sektorer som landbruk, akvakultur, kulturproduksjon, utdanning, helse, industrioptimalisering, naturlig språkbehandling og anbefalingsmotorer. Han er en entusiastisk formidler, og i egenskap av forfatter, debattant og offentlig foredragsholder, leverer han omtrent 100 populærvitenskapelige presentasjoner årlig. Hans primære fokus er på potensialet AI har å tilby og avmystifisering av hans forskningsområde.Photo: NCE Media